Towrzystwo Kultury Teatralnej

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ stanowi ogniwo
w dziejach stowarzyszenia, którego istnienie zapoczątkowane zostało
utworzeniem Związku Teatrów i Chórów Włościańskich w 1907 roku
we Lwowie, a w odrodzonej Rzeczpospolitej – Związku Teatrów Ludowych
w 1919 roku w Warszawie. Po II wojnie światowej działalność stowarzyszenia
została wznowiona w Towarzystwie Teatru i Muzyki Ludowej R.P.
utworzonym w 1946 r. i zlikwidowanym w 1948 roku. Reaktywowana
w 1957 r. organizacja przyjęła nazwę Związek Teatrów i Chórów Ludowych,
którą w 1962 roku zmieniła na Związek Teatrów Amatorskich,
a w 1971 roku w Towarzystwo Kultury Teatralnej.
       
Towarzystwo Kultury Teatralnej jest prawnym spadkobiercą
i kontynuatorem działań swych poprzedników.
[Preambuła statutu TKT]

 

 

 

Towarzystwo Kultury Teatralnej
Regon: 007023197 NiP: 526-16-55-889 Zarząd Główny: 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok.3,
tel. (022) 825 39 73, fax. (022) 825 34 89

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności