Komunikat nr 8

PT Organizatorzy Wojewódzkich Przeglądów
65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

1. Wchodzimy w przedostatni etap tegorocznej, mocno pokiereszowanej, edycji OKR – jutro pierwszy z przeglądów wojewódzkich. Z zebranych dotąd informacji możemy wnioskować, że ogromna większość tych przeglądów odbędzie się w ostatniej dekadzie września. Zarząd Główny TKT będzie starał się sprostać wielkiemu, trudnemu zadaniu (pozostanie ledwie 10 dni do pierwszego turnieju centralnego), ale będzie to możliwe tylko przy zachowaniu zasady partnerskiej współpracy. Przypominamy o tym, bo kilku organizatorów wojewódzkich darmo monitujemy o podstawowe informacje, bez których nie możemy ułożyć jasnej relacji z gospodarzami finałów. DO „odwiecznej” sprawy terminu dołączamy nowe punkty i prosimy o krótkie powiadomienie:

– termin wojewódzkiego przeglądu, – konstrukcja przeglądu (układ koncertów)
– kształt przeglądu – czy w programie będą wszystkie kategorie, – przewidywana liczba wykonawców.

Potraktujcie to Państwo jako rzecz pilną, dla wszystkich ważną – od tego zależy realizacja złożonego przez nas wcześniej zobowiązania, o którym szerzej piszemy poniżej. Czytaj dalej Komunikat nr 8

Komunikat nr 7

PT Wojewódzcy Organizatorzy
65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Nasze miesięczne „komunikatowe” milczenie nie jest oznaką marazmu, ani zaniechania; jak śpiewał bard „jest nurt, choć ukryty dla oka”. Pozostajemy w stałych kontaktach z gospodarzami finałowych turniejów, z wieloma organizatorami przeglądów wojewódzkich, konsultujemy z partnerami propozycje rozwiązań. Stanowi to dla nas wielką pomoc. Niektóre ważne sprawy czynimy treścią tego komunikatu. Czytaj dalej Komunikat nr 7

65. OKR – Komunikat nr 6

„Dynamiczna rzeczywistość” zmusza raz po raz do modyfikacji ustaleń. Teraz z przyczyn organizacyjnych (ściśle rzecz biorąc – hotelowych) konieczna jest korekta w kalendarzu finałowych spotkań 65 OKR. Oto ona i wynikające z niej „rozluźnienie” regulaminu:

  1. Finałowy turniej teatrów jednego aktora w Słupsku odbędzie się w dniach

15 – 18 października 2020 r. (nie jak wcześniej planowano – 1 – 3 października 20). Czytaj dalej 65. OKR – Komunikat nr 6

65 OKR – Komunikat nr 5

PT Wojewódzcy Organizatorzy
65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

W komunikacie nr 4, z dnia 30 kwietnia b.r., sformułowaliśmy podstawowe zasady naszych wspólnych działań w realizacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz przedstawiliśmy ramy organizacyjne. Po wysłaniu komunikatu byliśmy w stałych kontaktach z gospodarzami przeglądów wojewódzkich – wymienialiśmy opinie, stawialiśmy sobie wzajem pytania i szukaliśmy odpowiedzi. Wszystkie te poczynania staraliśmy się konfrontować z decyzjami władz państwowych, zapowiedziami i prognozami specjalistów. Ważny wątek aktywności Zarządu Głównego TKT stanowiły konsultacje z organizatorami turniejów centralnych.

Suma tych działań pozwoliła na przygotowanie niżej podanych – niezbędnych modyfikacji w REGULAMINIE, w tym zmian w HARMONOGRAMIE 65 OKR. Czytaj dalej 65 OKR – Komunikat nr 5

Komunikat nr 4

PT Wojewódzcy Organizatorzy
65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Zarząd Główny TKT – po zebraniu opinii wielu partnerów, w tym wojewódzkich organizatorów 65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – podjął decyzję o kontynuowaniu Konkursu. Jest to decyzja o charakterze „przejściowym” – jej realizacja zależy od rozwoju sytuacji, zatem może być zmieniona. Przyjęte postanowienie jest równoznaczne z wprowadzeniem nowelizacji w regulaminie Konkursu – odnoszą się one do terminów eliminacji i finałów OKR i uwzględniają aktualny oraz prognozowany stan, czyli możliwość spełnienia warunków NOWEJ NORMALNOŚCI. Mówiąc wprost – podstawą podjęcia każdej decyzji o działaniu będzie zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczestników – w tej chwili program rządowy przewiduje: spełnienie wymogów sanitarnych, równoczesny udział nie więcej niż 50 osób. Czytaj dalej Komunikat nr 4

Komunikat nr 3

PT Wojewódzcy Organizatorzy
65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Mijają dwa tygodnie od poprzedniego komunikatu, uznaliśmy że pora odezwać się, by dać znak, że trwamy, troszczymy się o sprawę, planujemy – w rozmaitych wariantach – przyszłe działania. Oczywiście, jesteśmy w tym planowaniu mocno ograniczeni, bo przecież będziemy musieli dostosować się do nieznanych jeszcze rozporządzeń władz, do sytuacji w innych, najbardziej istotnych obszarach życia społecznego. Robimy jednak tyle, byśmy w stosownym momencie nie okazali się bezradni, nieprzygotowani do przemyślanych, szybkich postanowień. I w tym duchu kierujemy do Państwa dwie sprawy. Czytaj dalej Komunikat nr 3

Zawieszenie pracy wypożyczalni kostiumów

Wypożyczalnia kostiumów TKT zawiesza działalność na 2 tygodnie od dnia 12 marca (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W czasie zawieszenia działaności w kostiumerni pełniony będzie dyżur – prosimy o kontakt przez media społecznościowe, mail lub telefonicznie 22 825 34 89