Pytasz – odpowiadamy

Na pytania o  O K R odpowiada Prof. Lech Śliwonik

Cele Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego – edukacyjne i artystyczne –  oraz jego konstrukcja są w zasadzie stałe – kształtowane przez blisko 70 lat, ulegają tylko koniecznym, raczej niewielkim zmianom. Zmieniają się natomiast organizatorzy na różnych „szczeblach”, a przede wszystkim zmieniają się uczestnicy i przygotowujący ich instruktorzy, nauczyciele. Skutek jest łatwy do przewidzenia: do TKT napływają pytania. Piszą i telefonują recytatorzy, instruktorzy, organizatorzy. Pytania są rozmaite – w sprawie struktury Konkursu, zadań organizatora, interpretacji regulaminu; są również bardziej szczegółowe – o bliższe zdefiniowanie  poszczególnych konkursowych turniejów, o wyjaśnienie wymagań, o kryteria oceny, o repertuar, o relację literatura – recytacja…

W tym roku  pytań dostajemy szczególnie dużo. Kłopot? Nie – raczej radość. Bo przecież  jest to widomy znak żywotności OKR.  Zauważyliśmy, że wiele z nich powtarza się – i z roku na rok, i w każdej  edycji OKR. Pomyśleliśmy, że  warto upublicznić niektóre nawiązane  „rozmowy” (pytanie – odpowiedź). Oczywiście, część z nich wymagała „podredagowania”,  również usunięcia znaków identyfikujących (RODO!!!). Dla jasności wywodów, podzieliliśmy rozmowy na dwie grupy: A – o uczestnictwie, B – o organizacji, a  także nadaliśmy tytuły poszczególnym  dialogom. Na pierwszy raz wybraliśmy siedem pytań, na następne odpowiadać będą inni, związani z OKR,  fachowcy.

I tak oto stworzyliśmy miejsc dialogu – o Konkursie, o recytacji, o poezji. Zachęcamy do korzystania i informowania innych o jego istnieniu Czytaj dalej „Pytasz – odpowiadamy”

 TKT  Kalendarium 2022

S E J M I K I   WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

– Międzywojewódzkie

  •   Tarnogród – 22–24 kwietnia 2022
  • Stoczek Łukowski – 11–12 czerwca 2022
  • Osięciny – 19 czerwca  2022
  • Ożarów – 2–3 lipca 2022
  • Bukowina  Tatrzańska – 9–10 lipca 2022

– 39. Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie
– 21-23 października 2022                             

67  O K R  – FINAŁY

  • Teatry jednego aktora – 16–19  czerwca 2022 – Słupsk
  • Recytatorzy, wywiedzione… – 22–25 czerwca 2022 – Ostrołęka
  • Poezja śpiewana – 6–9 lipca 2022 – Włocławek

*

SALON POEZJI w Teatrze Polskim im. Arnolda  Szyfmana
KONCERT LAUREATÓW 67. OKR – 9 października 2022

 *

IX Festiwal Wiejskich Teatrów ZWYKI – Teatr Polski  im. A. Szyfmana
– 25–26 listopada 2022

*

SCENA – czasopismo TKT – ukażą się 3 numery;
pierwszy – podwójny – czerwiec 2022

 

Komunikat nr 8

PT Organizatorzy Wojewódzkich Przeglądów
65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

1. Wchodzimy w przedostatni etap tegorocznej, mocno pokiereszowanej, edycji OKR – jutro pierwszy z przeglądów wojewódzkich. Z zebranych dotąd informacji możemy wnioskować, że ogromna większość tych przeglądów odbędzie się w ostatniej dekadzie września. Zarząd Główny TKT będzie starał się sprostać wielkiemu, trudnemu zadaniu (pozostanie ledwie 10 dni do pierwszego turnieju centralnego), ale będzie to możliwe tylko przy zachowaniu zasady partnerskiej współpracy. Przypominamy o tym, bo kilku organizatorów wojewódzkich darmo monitujemy o podstawowe informacje, bez których nie możemy ułożyć jasnej relacji z gospodarzami finałów. DO „odwiecznej” sprawy terminu dołączamy nowe punkty i prosimy o krótkie powiadomienie:

– termin wojewódzkiego przeglądu, – konstrukcja przeglądu (układ koncertów)
– kształt przeglądu – czy w programie będą wszystkie kategorie, – przewidywana liczba wykonawców.

Potraktujcie to Państwo jako rzecz pilną, dla wszystkich ważną – od tego zależy realizacja złożonego przez nas wcześniej zobowiązania, o którym szerzej piszemy poniżej. Czytaj dalej „Komunikat nr 8”

Komunikat nr 7

PT Wojewódzcy Organizatorzy
65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Nasze miesięczne „komunikatowe” milczenie nie jest oznaką marazmu, ani zaniechania; jak śpiewał bard „jest nurt, choć ukryty dla oka”. Pozostajemy w stałych kontaktach z gospodarzami finałowych turniejów, z wieloma organizatorami przeglądów wojewódzkich, konsultujemy z partnerami propozycje rozwiązań. Stanowi to dla nas wielką pomoc. Niektóre ważne sprawy czynimy treścią tego komunikatu. Czytaj dalej „Komunikat nr 7”

65. OKR – Komunikat nr 6

„Dynamiczna rzeczywistość” zmusza raz po raz do modyfikacji ustaleń. Teraz z przyczyn organizacyjnych (ściśle rzecz biorąc – hotelowych) konieczna jest korekta w kalendarzu finałowych spotkań 65 OKR. Oto ona i wynikające z niej „rozluźnienie” regulaminu:

  1. Finałowy turniej teatrów jednego aktora w Słupsku odbędzie się w dniach

15 – 18 października 2020 r. (nie jak wcześniej planowano – 1 – 3 października 20). Czytaj dalej „65. OKR – Komunikat nr 6”

65 OKR – Komunikat nr 5

PT Wojewódzcy Organizatorzy
65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

W komunikacie nr 4, z dnia 30 kwietnia b.r., sformułowaliśmy podstawowe zasady naszych wspólnych działań w realizacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz przedstawiliśmy ramy organizacyjne. Po wysłaniu komunikatu byliśmy w stałych kontaktach z gospodarzami przeglądów wojewódzkich – wymienialiśmy opinie, stawialiśmy sobie wzajem pytania i szukaliśmy odpowiedzi. Wszystkie te poczynania staraliśmy się konfrontować z decyzjami władz państwowych, zapowiedziami i prognozami specjalistów. Ważny wątek aktywności Zarządu Głównego TKT stanowiły konsultacje z organizatorami turniejów centralnych.

Suma tych działań pozwoliła na przygotowanie niżej podanych – niezbędnych modyfikacji w REGULAMINIE, w tym zmian w HARMONOGRAMIE 65 OKR. Czytaj dalej „65 OKR – Komunikat nr 5”

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności