Towarzystwo Kultury Teatralnej

Do pobrania (Statut)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

SEJMIKI TEATRALNE

KWARTALNIK SCENA

NASZ ADRES

Zarząd Główny TKT
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa
Tel: 22 825 34 89
www.tkt.art.pl

Władze Towarzystwa Kultury Teatralnej
wybrane na XV Zjeździe TKT

Prezes Zarządu: 
Lech Śliwonik

Wiceprzezes Zarządu: 
Michał Stryczyński

Wiceprzezes Zarządu Głównego:
Jan Zdziarski

Adolf Krzemiński – Sekretarz

Władysław Dubaj – Skarbnik

Dariusz Dubiel

Andrzej Fabisiak

Antoni Franczak

Mirosław Grzegorczyk

Mieczysław Niedźwiedzki

Marian Popis

Krystyna ŻółtańskaKOSTIUMERNIA

Nasz adres:
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa

Tel: 22 635 71 27

czynna:
Poniedziałek 12:00-17:30
Wtorek 12:00-14:00
Środa 12:00-17:30
Czwartek 12:00-18:30
Piątek 12:00-18:30FINANSOWANIE

Wsparcia finansowego
udziela nam:

REPREZENTUJE NAS

W sprawach prawnych
reprezentuje nas kancelaria: