Towarzystwo Kultury Teatralnej

Do pobrania (Statut)

TKT działalność

Sejmiki Teatralne

Kwartalnik SCENA

Nasz adres

Zarząd Główny TKT
Biuro/Siedziba: ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa
Tel: 22 825 34 89
www.tkt.art.pl

Władze Towarzystwa Kultury Teatralnej
wybrane na XV Zjeździe TKT

Prezes Zarządu: 
Lech Śliwonik

Wiceprzezes Zarządu: 
Michał Stryczyński

Wiceprzezes Zarządu Głównego:
Jan Zdziarski

Adolf Krzemiński – Sekretarz

Władysław Dubaj – Skarbnik

Dariusz Dubiel

Andrzej Fabisiak

Antoni Franczak

Mirosław Grzegorczyk

Mieczysław Niedźwiedzki

Marian Popis

Krystyna ŻółtańskaAdres Kostiumerni

Nasz adres:
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa

Tel: 22 635 71 27

czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00 - 17.30Finansowanie

Wsparcia finansowego
udziela nam:

Reprezentuje nas

W sprawach prawnych
reprezentuje nas kancelaria: