Władze TKT

Główna Komisja Rewizyjna
Skład komisji:
Leszek Grad – Przewodniczący
Ewelina Ziemba – Sekretarz
Roman Ławrynowicz

Sąd Koleżeński
Skład Sądu Koleżeńskiego:
Jerzy Iwański – Przewodniczący
Irena Lewandowska
Joanna Tęcza

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej

Władze Towarzystwa Kultury Teatralnej wybrane na XV Zjeździe TKT

Prezes Zarządu: 
Lech Śliwonik
Wiceprezes Zarządu: 
Michał Stryczyński
Wiceprezes Zarządu Głównego:
Jan Zdziarski
Adolf Krzemiński – Sekretarz
Władysław Dubaj – Skarbnik
Dariusz Dubiel
Andrzej Fabisiak
Marian Popi