Towarzystwo Kultury Teatralnej

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

SEJMIKI TEATRALNE

KWARTALNIK SCENA

NASZ ADRES

Zarząd Główny TKT
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa
Tel: 22 825 34 89
www.tkt.art.pl

 

UCHWAŁA

XV Krajowego Zjazdu Delegatów

Towarzystwa Kultury Teatralnej

 

 

  1. XV Zjazd przyjmuje sprawozdanie Zarządu Głównego za okres 2008 – 2013 i wyraża uznanie władzom TKT za podejmowane działania w przedłużonej kadencji Towarzystwa.
  2. XV Zjazd TKT akceptuje propozycje Zarządu Głównego dotyczące federalizacji TKT, jako szansy na kontynuację działalności i tradycji Towarzystwa.
  3. XV Zjazd zobowiązuje Oddziały Terenowe TKT do podjęcia działań w celu uzyskania osobowości prawnej w trybie § 5 obowiązującego statutu.
  4. XV Zjazd proponuje następujące etapy przekształceń:
  5. Do 30 czerwca 2014 roku zarejestrować nowe struktury na terenie swojego działania zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach,
  6. W drugiej połowie 2014 roku zwołać Nadzwyczajny Zjazd, który rozstrzygnie o kształcie TKT.
  7. XV Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do przygotowania projektu Statutu na nadzwyczajny Zjazd TKT.
  8. XV Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny i Oddziały Terenowe TKT do kontynuowania dotychczasowych działań oraz poszukiwania nowych, atrakcyjnych form upowszechnienia kultury teatralnej i pozyskiwania środków finansowych z różnych możliwych źródeł na działalność merytoryczną i administracyjną.
  9. XV Zjazd apeluje do Oddziałów Terenowych TKT o większe zaangażowanie w dystrybucję czasopisma SCENA.

 

 

____________________________

Michał Stryczyński

Przewodniczący Zjazdu

 

 

 

 

Żyrardów, dnia 7 października 2013 roku

KOSTIUMERNIA

Nasz adres:
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa

Tel: 22 635 71 27

czynna:
Poniedziałek 12:00-17:30
Wtorek 12:00-14:00
Środa 12:00-17:30
Czwartek 12:00-18:30
Piątek 12:00-18:30FINANSOWANIE

Wsparcia finansowego
udziela nam:

REPREZENTUJE NAS

W sprawach prawnych
reprezentuje nas kancelaria: