XV Zjazd TKT

Dokumenty
XV Zjazd TKT
(pliki do pobrania)Kwestionariusz Delegata

REGULAMIN OBRAD
zebrań wyborczych w oddziałach TKT

REGULAMIN WYBORÓW
podczas Walnego Zebrania Członków – Zebrania Delegatów
Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej

PROTOKÓŁ Nr 1 KOMISJI SKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków – Zebrania Delegatów
Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
Walnego Zebrania Członków, Zebrania Delegatów
Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej

PROTOKÓŁ NR 2 KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Walnego Zebrania Członków, Zebrania Delegatów
Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej

PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Walnego Zebrania Członków, Zebrania Delegatów
Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej