Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej

Władze Towarzystwa Kultury Teatralnej
wybrane na XV Zjeździe TKT

Prezes Zarządu: 
Lech Śliwonik

Wiceprezes Zarządu: 
Michał Stryczyński

Wiceprezes Zarządu Głównego:
Jan Zdziarski

Adolf Krzemiński – Sekretarz

Władysław Dubaj – Skarbnik

Dariusz Dubiel

Andrzej Fabisiak

Marian Popis