Komunikat nr 8

PT Organizatorzy Wojewódzkich Przeglądów
65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

1. Wchodzimy w przedostatni etap tegorocznej, mocno pokiereszowanej, edycji OKR – jutro pierwszy z przeglądów wojewódzkich. Z zebranych dotąd informacji możemy wnioskować, że ogromna większość tych przeglądów odbędzie się w ostatniej dekadzie września. Zarząd Główny TKT będzie starał się sprostać wielkiemu, trudnemu zadaniu (pozostanie ledwie 10 dni do pierwszego turnieju centralnego), ale będzie to możliwe tylko przy zachowaniu zasady partnerskiej współpracy. Przypominamy o tym, bo kilku organizatorów wojewódzkich darmo monitujemy o podstawowe informacje, bez których nie możemy ułożyć jasnej relacji z gospodarzami finałów. DO „odwiecznej” sprawy terminu dołączamy nowe punkty i prosimy o krótkie powiadomienie:

– termin wojewódzkiego przeglądu, – konstrukcja przeglądu (układ koncertów)
– kształt przeglądu – czy w programie będą wszystkie kategorie, – przewidywana liczba wykonawców.

Potraktujcie to Państwo jako rzecz pilną, dla wszystkich ważną – od tego zależy realizacja złożonego przez nas wcześniej zobowiązania, o którym szerzej piszemy poniżej.

2. Zarząd Główny TKT pozostaje w stałych kontaktach z gospodarzami finałów, a naszym celem jest teraz przygotowanie syntetycznej, czytelnej informacji o zasadach organizacyjnych turniejów centralnych. Chcemy uwzględnić takie kwestie, jak: liczbowa „pojemność” turnieju, układ koncertów oraz prób, forma realizacji nurtu edukacyjno-warsztatowego, warunki noclegowe, organizacja posiłków, zabezpieczenia natury sanitarnej. Mamy nadzieję, że zdołamy przekazać taki materiał za 7 – 10 dni. Jak trudne jest w tym roku przeprowadzenie finałów, niech uświadomi jeden element – programy wszystkich koncertów muszą być gotowe p r z e d przyjazdem uczestników. Dlatego tak istotne będą doświadczenia z pierwszych przeglądów – w Lublinie i Szamotułach (Wielkopolska) oraz informacje (choćby niepełne) z pozostałych województw.

Dziękujemy za upór i pracę. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.

Lech Śliwonik
Prezes

Jan Zdziarski
Wiceprezes

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności