TKT w Polsce

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ

Zarząd Główny TKT
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa
Tel/Fax: 22-825-39-73; 22-825-34-89
www.tkt.art.pl e-mail: tkt@tkt.art.pl
Prezes: Lech Śliwonik

Wypożyczalnia Kostiumów
ul. Słupecka 9 lok. 3, Warszawa
Tel/Fax: 22-635-71-27

ADRESY SIEDZIB ZARZĄDÓW TERENOWYCH I OKRĘGOWYCH TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ

Oddział Katowice
ul. Św. Jana 10, 40-012 Katowice
Tel. 32-253-95-96
Prezes: Jerzy Kuczera
Oddział Mazowiecki
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa
Tel/Fax: 22-825-39-73; 22-825-34-89
Prezes: Edward Wojtaszek

ADRESY SIEDZIB TOWARZYSTW KULTURY TEATRALNEJ W POLSCE

Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej
ul. Robotnicza 1, 80-864 Gdańsk
Wypożyczalnia Kostiumów
Tel/Fax. 58-301-53-24
Prezes: Ewelina Ziemba

Lubelskie Towarzystwo Kultury Teatralnej
ul. Rynek 18, 23-420 Tarnogród
Tel 84 689 70 21
Prezes: Renata Ćwik

    
Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur 
ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn
Tel. 89 513 17 36
tktolsztyn@wp.pl
Prezes: Andrzej Fabisiak

Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej
ul. Sikorskiego 6, 07-410 Ostrołęka
(W Klubie „Oczko”)
Tel. 29-764-21-71
Prezes: Aleksandra Kowalewska

Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu
(w Klubie Łaźnia)
ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom
Tel. 48-381-03-73
Prezes: Adolf Krzemiński

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Rzeszowie
ul. Okrzei 7/313, 35-959 Rzeszów
Tel. 17- 853-52-57
Prezes: Dariusz Dubiel
           
Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo w Słupsku
ul. Niedziałkowskiego 5A, 76-200 Słupsk
(W Słupskim Ośrodku Kultury)
Tel. 59-842-63-49
Prezes: Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska
   

Towrzystwo Kultury Teatralnej

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ stanowi ogniwo
w dziejach stowarzyszenia, którego istnienie zapoczątkowane zostało
utworzeniem Związku Teatrów i Chórów Włościańskich w 1907 roku
we Lwowie, a w odrodzonej Rzeczpospolitej – Związku Teatrów Ludowych
w 1919 roku w Warszawie. Po II wojnie światowej działalność stowarzyszenia
została wznowiona w Towarzystwie Teatru i Muzyki Ludowej R.P.
utworzonym w 1946 r. i zlikwidowanym w 1948 roku. Reaktywowana
w 1957 r. organizacja przyjęła nazwę Związek Teatrów i Chórów Ludowych,
którą w 1962 roku zmieniła na Związek Teatrów Amatorskich,
a w 1971 roku w Towarzystwo Kultury Teatralnej.
       
Towarzystwo Kultury Teatralnej jest prawnym spadkobiercą
i kontynuatorem działań swych poprzedników.
[Preambuła statutu TKT]

 

 

 

Towarzystwo Kultury Teatralnej
Regon: 007023197 NiP: 526-16-55-889 Zarząd Główny: 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok.3,
tel. (022) 825 39 73, fax. (022) 825 34 89

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności