Mazowiecki Oddział TKT

Towarzystwo Kultury Teatralnej
Oddział Mazowiecki
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa
Tel. 22-825-39-73; 22-825-34-89

Prezes: Edward Wojtaszek
Wiceprezesi: Bożena Suchocka, Gustaw Puchała
Skarbnik: Dariusz Jarosiński
Sekretarz Zarządu: Magdalena Grudziecka

Wpisowe – 70 złotych. Składki członkowskie w wysokości 100 złotych rocznie (opłata jednorazowa) lub 10 złotych miesięcznie prosimy uiszczać na konto Mazowieckiego Oddziału TKT:
Santander Bank Polska S.A. 43 1090 1870 0000 0001 4828 2270

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności