Mazowiecki Oddział TKT

Towarzystwo Kultury Teatralnej
Oddział Mazowiecki
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa
Tel. 22-825-39-73; 22-825-34-89
Prezes: Edward Wojtaszek

Składki członkowskie należy uiszczać na konto Mazowieckiego Oddziału TKT:
Santander Bank Polska S.A. 43 1090 1870 0000 0001 4828 2270