Główna Komisja Rewizyjna

Skład Komisji

 

Leszek Grad – Przewodniczący

Ewelina Ziemba.- Sekretarz

Roman Ławrynowicz