Pytasz – odpowiadamy

Na pytania o  O K R odpowiada Prof. Lech Śliwonik

Cele Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego – edukacyjne i artystyczne –  oraz jego konstrukcja są w zasadzie stałe – kształtowane przez blisko 70 lat, ulegają tylko koniecznym, raczej niewielkim zmianom. Zmieniają się natomiast organizatorzy na różnych „szczeblach”, a przede wszystkim zmieniają się uczestnicy i przygotowujący ich instruktorzy, nauczyciele. Skutek jest łatwy do przewidzenia: do TKT napływają pytania. Piszą i telefonują recytatorzy, instruktorzy, organizatorzy. Pytania są rozmaite – w sprawie struktury Konkursu, zadań organizatora, interpretacji regulaminu; są również bardziej szczegółowe – o bliższe zdefiniowanie  poszczególnych konkursowych turniejów, o wyjaśnienie wymagań, o kryteria oceny, o repertuar, o relację literatura – recytacja…

W tym roku  pytań dostajemy szczególnie dużo. Kłopot? Nie – raczej radość. Bo przecież  jest to widomy znak żywotności OKR.  Zauważyliśmy, że wiele z nich powtarza się – i z roku na rok, i w każdej  edycji OKR. Pomyśleliśmy, że  warto upublicznić niektóre nawiązane  „rozmowy” (pytanie – odpowiedź). Oczywiście, część z nich wymagała „podredagowania”,  również usunięcia znaków identyfikujących (RODO!!!). Dla jasności wywodów, podzieliliśmy rozmowy na dwie grupy: A – o uczestnictwie, B – o organizacji, a  także nadaliśmy tytuły poszczególnym  dialogom. Na pierwszy raz wybraliśmy siedem pytań, na następne odpowiadać będą inni, związani z OKR,  fachowcy.

I tak oto stworzyliśmy miejsc dialogu – o Konkursie, o recytacji, o poezji. Zachęcamy do korzystania i informowania innych o jego istnieniu Czytaj dalej „Pytasz – odpowiadamy”

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności