Warsztat Nasza codzienność słowo – trwają zapisy

Od 27 listopada do 1 grudnia 2021 odbędzie się 5 część warsztatu Nasza codzienność słowo – synteza. W ramach warsztatu uczestnicy wezmą udział w VIII Festiwalu Wiejskich Teatrów ZWYKI oraz monodramie Ireny Jun.

A. Informacje ogólne
1. Organizator – Towarzystwo Kultury Teatralnej
2. Zadanie dofinansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna.
3. Partner – Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
4. Ustalenia organizacyjne
1/ Koszt uczestnictwa w Warsztacie wynosi 300 PLN.
2/ Warsztat odbędzie się w Klubie 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego im. S. Starzyńskiego w Warszawie ul. 29 Listopada 1
3/ Zajęcia prowadzone będą w grupach – obowiązuje dyscyplina związana z pandemią COVID.
B. Uczestnikom zapewniamy:
1. Noclegi w hotelu*** Ibis Reduta (pokoje dwuosobowe),
2. Pełne wyżywienie przez cały czas Warsztatu.
3. Przerwy kawowe – poczęstunek
4. Transport pomiędzy hotelem a miejscem odbywania zajęć,
5. Materiały szkoleniowe.
C. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów dydaktycznych oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

W naszych Komunikatach OKR „dotykaliśmy” tej sprawy: warsztat dla instruktorów ruchu recytatorskiego Nasza codzienność SŁOWO – synteza – kolejna, piąta już część cyklu: kontynuacja, ale również przypomnienie wcześniejszych kroków i wykonanie następnych. Czyli – formuła, którą stosowaliśmy dotychczas i którą akceptowali uczestnicy. Teraz możemy to uściślić: 27 listopada – 1 grudnia 2021 r. w Warszawie. W dniu rozpoczęcia uczestnicy zostaną zaproszeni na VIII Festiwal Wiejskich Teatrów ZWYKI.
2.
Istotą warsztatu zawsze są proponowane zajęcia, a one zależą od prowadzących fachowców. Nieskromnie możemy powiedzieć, że mamy zapewnioną gotowość najlepszych, wiele razy sprawdzonych, również w tym cyklu spotkań.
– Tomasz Rodowicz – historyk filozofii, aktor, muzyk, reżyser. Przez wiele lat członek Zespołu Gardzienice, twórca Teatru Chorea. Jego teren to praca nad tekstem w działaniach.
– Prof. dr hab. Krzysztof Mrowcewicz – historyk literatury, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Temat: o deficycie OKR – porozmawiajmy o poezji polskiej XXI wieku.
– Irena Jun – aktorka, pedagog, mistrzyni teatru jednoosobowego. Kierunek działań: Szukaj w słowie teatru.
– Prof. Bożena Suchocka – reżyserka, aktorka, pedagog AT w Warszawie. Temat zajęć: recytator interpretuje wiersz współczesny.
– Prof. Edward Wojtaszek – reżyser, pedagog AT w Warszawie. Ciało mówi… – to propozycja (dość tajemnicza) przedmiotu wspólnej penetracji, a ściślej – preparacji (co też tajemnicze).
– Prof. dr hab. Piotr Dahlig – etnomuzykolog, pedagog Uniwersytetu Warszawskiego. Temat – związek sztuk: słowo – muzyka – śpiew.
– Stanisław Dembski – aktor, reżyser, nauczyciel, twórca zespołów. Proponowany obszar działań – od Słowa ku Teatrowi; proza na scenie.

Udział w dwóch zdarzeniach artystycznych, ściśle związanych z programem zajęć:
Spektakl teatru jednego aktora – Irena JUN
VIII Festiwal Wiejskich Teatrów ZWYKI w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. prezentacja najciekawszych widowisk z tegorocznej edycji sejmików wiejskich teatrów (dwa spektakle tego wydarzenia).

Szczegółowy program godzinowy i zbiór najważniejszych informacji „pobytowych” roześlemy do zakwalifikowanych do udziału w warsztacie.

Liczba miejsc – 20. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: W przypadku nasilenia pandemii – dostosujemy się do decyzji właściwych władz, do odwołania Warsztatu włącznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Łączymy pozdrowienia.

Karta zgłoszenia