TKT w Polsce

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ

Zarząd Główny TKT
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa
Tel/Fax: 22-825-39-73; 22-825-34-89
www.tkt.art.pl e-mail: tkt@tkt.art.pl
Prezes: Lech Śliwonik

Wypożyczalnia Kostiumów
ul. Słupecka 9 lok. 3, Warszawa
Tel/Fax: 22-635-71-27

ADRESY SIEDZIB ZARZĄDÓW TERENOWYCH I OKRĘGOWYCH TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ

Oddział Katowice
ul. Św. Jana 10, 40-012 Katowice
Tel. 32-253-95-96
Prezes: Jerzy Kuczera

Oddział Mazowiecki
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa
Tel/Fax: 22-825-39-73; 22-825-34-89
Prezes: Edward Wojtaszek

ADRESY SIEDZIB TOWARZYSTW KULTURY TEATRALNEJ W POLSCE

Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej
ul. Robotnicza 1, 80-864 Gdańsk
Wypożyczalnia Kostiumów
Tel/Fax. 58-301-53-24
Prezes: Ewelina Ziemba

Lubelskie Towarzystwo Kultury Teatralnej
ul. Rynek 18, 23-420 Tarnogród
Tel 84 689 70 21
Prezes: Renata Ćwik
    
Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur 
ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn
Tel. 89 513 17 36
tktolsztyn@wp.pl
Prezes: Andrzej Fabisiak

Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej
ul. Sikorskiego 6, 07-410 Ostrołęka
(W Klubie „Oczko”)
Tel. 29-764-21-71
Prezes: Aleksandra Kowalewska

Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu
(w Klubie Łaźnia)
ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom
Tel. 48-381-03-73
Prezes: Adolf Krzemiński

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Rzeszowie
ul. Okrzei 7/313, 35-959 Rzeszów
Tel. 17- 853-52-57
Prezes: Dariusz Dubiel
           
Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo w Słupsku
ul. Niedziałkowskiego 5A, 76-200 Słupsk
(W Słupskim Ośrodku Kultury)
Tel. 59-842-63-49
Prezes: Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności