65 OKR – Komunikat nr 5

PT Wojewódzcy Organizatorzy
65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

W komunikacie nr 4, z dnia 30 kwietnia b.r., sformułowaliśmy podstawowe zasady naszych wspólnych działań w realizacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz przedstawiliśmy ramy organizacyjne. Po wysłaniu komunikatu byliśmy w stałych kontaktach z gospodarzami przeglądów wojewódzkich – wymienialiśmy opinie, stawialiśmy sobie wzajem pytania i szukaliśmy odpowiedzi. Wszystkie te poczynania staraliśmy się konfrontować z decyzjami władz państwowych, zapowiedziami i prognozami specjalistów. Ważny wątek aktywności Zarządu Głównego TKT stanowiły konsultacje z organizatorami turniejów centralnych.

Suma tych działań pozwoliła na przygotowanie niżej podanych – niezbędnych modyfikacji w REGULAMINIE, w tym zmian w HARMONOGRAMIE 65 OKR.

  1. ZMIANY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA, KWALIFIKACJI
  1. Przy zaliczaniu do kategorii uczestnictwa w turnieju recytatorskim obowiązuje stan w dniu ogłoszenia 65 OKR w województwie
  2. Laureaci przeglądów, które odbyły przed zawieszeniem OKR, zachowują swoje uprawnienia, w tym kwalifikację do turnieju wyższego szczebla.
  3. W razie rezygnacji laureata z dalszego udziału, komitet organizacyjny może na jego miejsce zakwalifikować uczestnika z następną „lokatą” w werdykcie jury.
  4. W 65 OKR, w turnieju teatrów jednego aktora, odstępujemy od możliwości rekomendacji dodatkowego wykonawcy przez przesłanie rejestracji video.
  5. Przeglądy wszystkich szczebli odbywają się w dotychczasowej formie bezpośrednich „żywych” spotkań.
  1. NOWY KALENDARZ
  1. PRZEGLĄDY WOJEWÓDZKIE – muszą odbyć się do dnia 26 września 2020 r.

Przesunięcie o tydzień ostatecznego terminu traktujemy jako wzajemne zobowiązanie:

– Organizatorzy turniejów wojewódzkich, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej możliwości, prześlą n a z a j u t r z komplet dokumentów do Zarządu Głównego TKT. W odpowiednim czasie prześlemy wzorzec: elementy i struktura tej informacji.

– Zarząd Główny TKT w ekspresowym tempie opracuje otrzymane dane i przekaże je gospodarzom turniejów centralnych.

  1. PRZEGLĄDY FINAŁOWE – odbędą się w następujących terminach:

– teatry jednego aktora – – 1 – 3 października 2020 w Słupsku
– recytacja i wywiedzione ze słowa – 9 – 11 października 2020 w Ostrołęce
– poezja śpiewana – 22 – 24 października 2020 we Włocławku

*

Pozostają wiążące dla wszystkich realizatorów 65 OKR zasady wskazane w komunikacie nr 4:

– Podstawą każdej decyzji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
– Obowiązuje nas przestrzeganie warunków określonych przez rząd oraz właściwe władze samorządowe i inspektorów sanitarnych.

*

Zarówno decyzja o kontynuowaniu Konkursu, jak i towarzyszące jej ustalenia organizacyjno-porządkowe zyskały akceptację, a wielu Organizatorów wojewódzkich wyraziło to w pismach skierowanych do Zarządu Głównego TKT. Nawet listy o przewidywanych kłopotach i trudnościach z realizacją zadania miały tonację optymistyczną, otrzymaliśmy również wyrazy wsparcia, solidarności. Dziękujemy za wszystkie uwagi, podpowiedzi, przestrogi – uwzględniliśmy je w formułowaniu tego komunikatu. Podejmujemy wspólnie trudne zadanie, ale ze świadomością, że powinniśmy je podjąć.

Zdajemy sobie sprawę, że pracujemy w sytuacji szczególnej – braku pewności, że wszystkie postanowienia są zagrożone nietrwałością. Musimy czujnie reagować na zdarzenia i ich skutki. Naszą siłą może być wola działania, przeciwstawienia się trudnościom.

Kończymy najlepszymi życzeniami – zdrowia, wytrwałości, satysfakcji z działania.

Lech Śliwonik
TKT Prezes TKT

Jan Zdziarski
Wiceprezes TKT

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności