65. OKR – Komunikat nr 6

„Dynamiczna rzeczywistość” zmusza raz po raz do modyfikacji ustaleń. Teraz z przyczyn organizacyjnych (ściśle rzecz biorąc – hotelowych) konieczna jest korekta w kalendarzu finałowych spotkań 65 OKR. Oto ona i wynikające z niej „rozluźnienie” regulaminu:

  1. Finałowy turniej teatrów jednego aktora w Słupsku odbędzie się w dniach

15 – 18 października 2020 r. (nie jak wcześniej planowano – 1 – 3 października 20).

  1. Przeglądy wojewódzkie 65. OKR odbywają się do dnia 26 września 2020 r., jednak wycofujemy zapis o konieczności natychmiastowego przekazania kompletu dokumentów do głównego organizatora; protokóły, karty uczestnika itp. mogą być wysyłane do końca września.

Wyjaśniamy, że dni konkursowe to 15 i 16 oraz zamykający turniej 17 października. (18 października jest dniem imprez, spotkań, zdarzeń dla mieszkańców miasta.)

*

Mamy teraz zwarty (trzy kolejne weekendy) harmonogram końcowego etapu OKR. Dodać trzeba, że odbywający się zawsze w pierwszej dekadzie października Koncert Laureatów OKR w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana w Warszawie, dzięki niezmiennie wielkiej życzliwości dyrektora Andrzeja Seweryna, mogliśmy przenieść na 8 listopada 2020.

*

Od kilku Gospodarzy wojewódzkiego etapu 65 OKR dostaliśmy informacje o przygotowanych rozwiązaniach organizacyjnych i programowych. Pięknie dziękujemy. Byłoby pożyteczne, gdyby taki typ kontaktu stał się powszechny – moglibyśmy zaproponować swego rodzaju wymianę doświadczeń i pomysłów.

*

Konkretne informacje dotyczące wszystkich finałowych przeglądów będziemy przekazywali sukcesywnie w kolejnych komunikatach.

Łączymy serdeczne pozdrowienia.

Lech Śliwonik
Prezes

Jan Zdziarski
Wiceprezes