W kręgu słowa 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeszedł do historii – Laureaci

W kręgu słowa
61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeszedł do historii

  1. Laureaci

Turniej recytatorski i turniej wywiedzione ze słowa
Ostrołęka, 22-25 czerwca 2016 r.

TURNIEJ RECYTATORSKI
W kategorii dorosłych

GRAND PRIX
Patryk Pawelec – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

– Michał Walczak – Podróż do wnętrza pokoju (fragm.) – Dorota Masłowska – Miedzy nami dobrze jest (fragm.) – Julian Tuwim – Kwiaty polskie (fragm.)

Dwie równorzędne II nagrody

Maciej Adrian – Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
Jewgienij Griszkowiec – Jak zjadłem psa; tłum. Tomasz Leszczyński – Anna Kamieńska – Prośba
Alicja Czarnuszka – Krajowe Centrum Kultury Niewidomych, Kielce
– Ignacy Karpowicz – Sońka (frgm)
– Ewa Lipska – Dom dziecka

III nagroda
Wiktoria Giec – KCKN Kielce
– Ryszard Horodecki – Martwa natura – Jerzy Pilch – Bezpowrotnie utracona leworęczność (fragm.)

Wyróżnienia otrzymują:
Marta Pohrebny – Zielonogórski Ośrodek Kultury
Michalina Maciaszek – Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
Kpt. Tomasz Siemion – Klub 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
Kacper Szklarski – PMDK Będzin

W kategorii młodzieży szkolnej:
I nagroda
Aleksandra Ignasińska – Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance
Sylwia Chutnik – Cwaniary (fragm.)

Marcin Świetlicki – Wyłącz mnie

II nagroda

Michał Buler – LO w Głogowie
Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz (fragm.)
Witold Gombrowicz – Ferdydurke (fragm.)

Dwie równorzędne III nagrody
Mateusz Głogowski – I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
Kurt Vonnegut – Pianola; tłum. Wacław Niepokólczycki – Stanisław Grochowiak – Menuet
Michał Świderski – LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
Malina Prześluga – Stopklatka (fragm.) Julian Tuwim – Do prostego człowieka

Wyróżnienia otrzymują:
Michał Andrysiak – II LO w ZSO w Nowogardzie
Klaudia Kosiorek – Prudnicki Ośrodek Kultury
Maria Łozińska – Szkoła Sztuk Pięknych im. Józefa Szemientowskiego w Kielcach

TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

I nagroda

Zuzanna Dąbrowska – Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej
Witold Gombrowicz – Ferdydurke (fragmenty)

II nagroda

Alicja Czarnuszka – KCKN Kielce
Tadeusz Różewicz – Akt przerywany (fragm.)

Nagrody zostały ufundowane przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Ostrołęka, Ostrołęckie Centrum Kultury, Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej.

*

Jury w składzie:
Lech Śliwonik (przewodniczący), Jarosław Gajewski, Piotr Bogusław Jędrzejczak, Krystyna Maksymowicz, Edward Wojtaszek wysłuchało 61 wykonawców: 52 w turnieju recytatorskim (26 w kategorii młodzieży szkolnej i 26 w kategorii dorosłych) oraz 9 w turnieju wywiedzione ze słowa.

Przesłanie jury.

Z przekonaniem, że wyrażamy uczucia wszystkich uczestników, dziękujemy organizatorom za kolejne znakomicie fachowe przeprowadzenie wszystkich wątków Finału OKR: koncertów konkursowych, warsztatów, koncertu galowego i pokazów towarzyszących. Rzetelność, troskliwa uwaga w każdej chwili konkursu, wreszcie wspaniała otwartość na uczestników stworzyły atmosferę serdeczności i swobody.

Doliczyliśmy się, że tegoroczne spotkanie miało nieujawniony jubileuszowy charakter – było 20. finałem rozegranym w Ostrołęce: OKR zawitał przed laty na całą dekadę, po okresie wędrowania powrócił do Ostrołęki i znowu upłynęła dekada. Chylimy głowy przed tym wiernym trwaniem Gospodarzy Miasta oraz Ostrołęckiego Centrum Kultury przy ruchu recytatorskim.

Dziękujemy uczestnikom Finału OKR, przede wszystkim za współtworzenie atmosfery spotkania. Jest ona podstawowym warunkiem dzielenia się doświadczeniem, myślą, obserwacją i wrażeniem w sztuce scenicznego mówienia.

Dziękujemy instruktorom, którzy wprowadzili swych podopiecznych do ostrołęckiego finału. Kierowane przez nas wyrazy wdzięczności wynikają ze świadomości wagi naszej pracy – często rozłożonej w czasie, wymagającej cierpliwej determinacji, odpowiedzialności, ale też partnerskiej otwartości na wybory oraz cały proces twórczy waszych recytatorów.

Tu chcielibyśmy zwrócić uwagę zarówno instruktorów jak i recytatorów na znaczenie wartości tekstu w prezentacji scenicznej. Wartość oznacza tu jakość odmieniającą nasze życie – tak, jak czyni to prawda, piękno i dobro. Oznacza to, że w niewielu słowach zawarto pełnię rozpoznania opisywanego fragmentu rzeczywistości. Ta trudno odnajdywana „pełnia” to przeciwstawianie się jednostronności oglądu sytuacji – zwłaszcza takiemu, który uparcie penetruje wyłącznie mroczne zakątki ludzkiej natury. Ukierunkowanie na takie tworzywo literackie uniemożliwia wyrażenie pełni ludzkiej obecności w ekspresji słowa i ogranicza rozwój sztuki recytatorskiej.

Na koniec pragniemy z radością podkreślić wysoki poziom konkursu, zwłaszcza w kategorii dorosłych. Obecność studentów rozmaitych kierunków oraz osób wielokrotnie wracających w nurt pracy nad żywym słowem, a z drugiej strony wiele obiecujących debiutów, pozwala żywić nadzieję na dobrą przyszłość ruchu, na skuteczność walki o słowo sceniczne.

Ostrołęka, 25 czerwca 2016 roku

Turniej Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie”
Słupsk, 02 – 05 czerwca 2016 r.

Równorzędne I nagrody

Irmina Liszkowska – Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach
za spektakl Sonia Marmieładowa na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara

Marta Pohrebny – Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze
za spektakl Słodka na podstawie powieści Mariji Matios Słodka Darusia

Sylwia Witkowska – Wojsko Polskie – Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej
za spektakl Szepty na motywach powieści Sońka Ignacego Karpowicza oraz wierszy Opowiadanie o starych kobietach Tadeusza Różewicza i Wyjaśnienie na marginesie Zuzanny Ginczanki

III nagroda

Klauda Kowalik – Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
za spektakl Dwudziesty pierwszy na podstawie powieści Doroty Terakowskiej Tam gdzie spadają anioły i Poczwarka oraz Alicji w krainie czarów Carolla Lewisa.

Wyróżnienia
Katarzyna Pachelska z Legionowa (woj. mazowieckie)
za spektakl Unde malum na postawie powieści Wojciecha Kuczoka Gnój, filmu Pręgi Magdaleny Piekorz i wiersza Unde malum Tadeusza Różewicza

Viktoria Szopińska – Studio Rapsodyczne Chojnice
za spektakl Mit wg opowiadania Jak Bóg Maior utracił tron Leszka Kołakowskiego

Kinga Wygnaniec – Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
za autorski spektakl Na górce

Nagrodę Wiesława Gerasa – Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Toruniu – zaproszenie do udziału w Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu otrzymuje Irmina Liszkowska.

*

Fundatorami nagród są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Pomorskie, Miasto Słupsk, Starosta Powiatu Słupskiego

*

Jury w składzie:

Jolanta Krawczykiewicz, Natalia Sikora, Wiesław Geras, Jan Zdziarski obejrzało i oceniało 13 zakwalifikowanych spektakli.

Przesłanie jury:

Tegoroczne prezentacje określić można, jako świadome i wnikliwe poszukiwanie źródeł ludzkiej krzywdy, jej wpływu na kształtowanie charakteru i losów człowieka. Niepoślednie miejsce zajęły również rozważania dotyczące poszukiwania własnych korzeni, tożsamości, roli rodziny w kształtowaniu osobowości. Na podkreślenie zasługują interesujące poszukiwania literackie. W budowie scenariuszy pojawiły się trafne próby łączenia prozy z liryką, wzbogacające opowieść o metaforyczne barwy. W obszarze realizacyjnym dało się zauważyć odchodzenie od tzw. teatralnego realizmu w przedstawianiu świata. Dominowała pusta scena, na której samotny aktor wyłącznie poprzez kreacje słowną prowadził swoją opowieść. Imponującym faktem, napawającym jednocześnie nadzieją na przyszłość, jest młody wiek wykonawców.

Jury z wielką satysfakcją dziękuje Honorowym Patronom imprezy – Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentowi Miasta Słupska. Dzięki nim 61. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymała godną oprawę. Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo i Słupski Ośrodek Kultury dowiodły swej niebywałej sprawności organizacyjnej, zapewniając optymalne warunki prezentacji i prawdziwą gościnność. Dziękujemy, licząc na niezawodne trwanie przy Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i nie porzucanie Samotnych na Scenie. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swą hojnością, i życzliwym zainteresowaniem wspomogli tegoroczne spotkanie młodych twórców.

Słupsk, 6 czerwca 2016 roku

Turniej Poezji Śpiewanej
Włocławek 15 – 17 czerwca 2016 r.

I nagroda
Gabriela Kundziewicz – I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Bolesław Leśmian – Zmory wiosenne; muz. Gabriela Kundziewicz
Anna Saraniecka – Ten taniec; muz.Jan Pospieszalski

Równorzędne II nagrody
Monika Adamiec – Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.
Zuzanna Ginczanka – Dziewictwo; muz. M. Adamiec i Krzysztof Mroziak
Julian Tuwim – Diabli biorą (fragm. Balu w Operze); muz. M. Adamiec
Klaudia Owczarek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu
Adam Asnyk – Miejcie nadzieję; muz. Zbigniew Preisner
Ilona Sojda – Czemu róża muz. Ilona Sojda

III nagroda

Dominik Miruniuk z Piotrkowa Trybunalskiego.
Patrycja Babicka, Bartosz Porczyk (także autorzy muzyki) – Rozczulanka
Marian Załucki – Huragan Dziunia; muz. Piotr Zygma

Nagroda specjalna im. Pawła Bartłomieja Greca
Ewa Pawliczek – I Liceum Ogólnokształcące w Żorach za interpretację wiersza Charlesa Bukowskiego – Jak zostać wielkim pisarzem; muz. E. Pawliczek

Wyróżnienia:
Alicja Dawidowicz – Zielonogórski Ośrodek Kultury za wykonanie utworu Ewy Andrzejewskiej – Po to właściwie jestem; muz. Krzysztof Mroziński

Rafał Kowalewski – Centrum Kultury 105 w Koszalinie za kompozycję muzyczną i wykonanie wiersza Stanisława Grochowiaka – Modlitwa

Do Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie jury rekomenduje Gabrielę Kundziewicz

*

Jury w składzie:
Teresa Drozda, Krzysztof Herdzin, O. Wacław Oszajca , Andrzej Poniedzielski , Lech Śliwonik
w finałowym spotkaniu oceniło prezentacje 23 wykonawców zakwalifikowanych z przeglądów wojewódzkich.

Przesłanie jury:

Szacunek, podziw, wzruszenie – tymi słowami nieporadnie próbujemy wyrazić nasze odczucia w niezwykłej chwili jubileuszu 25-lecia Turnieju Poezji Śpiewanej OKR we Włocławku. Bo nie ma słów wystarczających na podziękowanie za ćwierć wieku pięknej, podziwianej, kwitowanej serdeczną wdzięcznością uczestników, pracy włocławskich gospodarzy; władz Miasta Włocławka oraz instytucji, którą dziś jest Centrum Kultury Browar B. Szczególne miejsce w naszych serdecznych myślach oddajemy Janowi Jabłońskiemu. To on przyjął ten turniej, określił jego program, stworzył ramy organizacyjne, budował to co najcenniejsze – klimat. Dziękujemy.

Włocławek, 17 czerwca 2016 r.

  1. Laureatami nie tylko uczestnicy OKR

Konkurs to współzawodnictwo, w którym najlepsi wykonawcy zdobywają nagrody, wyróżnienia, a czasami to co najcenniejsze – pamięć, która trwa dłużej niż najpiękniejszy ceremoniał. Na szczęście nie tylko oni przeżywają chwile radości i wzruszenia – Konkurs honoruje także tych, bez których najzdolniejsi nawet recytatorzy, czy monodramiści nie osiągnęliby poziomu artyzmu: animatorów ruchu żywego słowa, instruktorów, nauczycieli. Dowody uznania są rozmaite – dostojne,

symboliczne, żartobliwe… Zawsze jednak naznaczone serdecznością. Ten Konkurs powiększył grono docenionych.

  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotr Gliński przyznał Dyplom Honorowy za zasługi dla upowszechnia kultury Janowi Jabłońskiemu – wybitnemu instruktorowi w dziedzinie teatru i żywego słowa, spiritus movens finałowego turnieju poezji śpiewanej, który od 25 lat prowadzi we Włocławku.

  • Ostrołęckie Centrum Kultury tradycyjnie ufundowało nagrodę im. Pawła Opęchowskiego dla najmłodszego instruktora, którego recytator wystąpił w finałowym turnieju. W tym roku statuetkę otrzymała Monika Kazimierczyk z Miejskiego Ośrodka Kultury.

  • Nagroda Starosty Powiatu Słupskiego – Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury – instruktor, w którego reżyserii spektakle były nagradzane najczęściej w ostatnich edycjach konkursu.

  • Nagroda Dyrektorki Słupskiego Ośrodka Kultury w postaci beczki ogórków małosolnych oraz weekendowego pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym w Rowach – Jolanta Hinc-Mackiewicz z Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach.

  • Nagroda ufundowaną przez Muzeum Pomorza Środkowego – Ewa Czapik-Kowalewska z Koszalina

  • . Wyróżnienie honorowe ufundowane przez Firmę Douglas – Marta Łaska – Bielsko-Podlaskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej.

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności